Mobile: 01743208965 | Tel:028031606 | Fax: | Email: sabuj.narail@yahoo.com

BANGLADESH INSTITUTE OF MANAGEMENT - 6595

RAMNA, DHAKA, RAMNA - 1212


Non-Government
RAMNA, DHAKA RAMNA - 1212
Contact Info:
K,M SHAMIM
01743208966
REZAUL KARIM
01743208962
MIR KASHEM
01743208963
Available Course